Ing. Marek Vavro

Zakladateľ investičnej akadémie.

Konateľ spoločnosti INVESTUJ PENIAZE s.r.o. Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave.